Luc Greven - Een vitale visie voor school

Goed onderwijs bestaat in veel Nederlandse scholen. Goed genoeg onderwijs bestaat niet. De niveaus van de leerlingen verminderen in internationaal perspectief, de ongelijke kansen vormen een open wond en de leesprestaties zijn in landenvergelijkingen abominabel. Verbeteren van de school is geen optie, maar een opgave, telkens weer. De onderwijsinspectie stelt dat scholen met een uitgesproken visie zich hier positief onderscheiden. Weten waar je als school naartoe wilt, beschikken over een onderwijsvisie, is onontbeerlijk.

Over Luc Greven

Luc Greven was onder andere intern begeleider in het (voortgezet) speciaal onderwijs en docent en directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht). Zijn focus ligt nu op leiderschap in school en op de rol van de intern begeleider in de toekomst. Hij schreef het boek 'Kantelende Scholen', 'De negen principes van de excellente schoolleider' (3e druk) en 'De toekomst van de intern begeleider' (8e druk). 

In januari 2021 verschijnt zijn vierde titel 'Een vitale visie voor school', meer greep op de toekomst. Dit boek diende als inspiratie en startpunt voor deze IB dag. U ontvangt het boek gratis bij uw inschrijving!