Ineke van Sijl: Leren Anders Organiseren

De praktijk van scholen die het leerklassensysteem loslaten

Veel scholen lopen binnen de huidige organisatie van het onderwijs tegen grenzen aan. Hoe kun je passend onderwijs bieden en voldoende differentiëren in een traditionele jaarklas? Hoe ga je om met het lerarentekort? Hoe geef je leraren een minder geïsoleerde positie?

De sterk veranderde samenleving lijkt te vragen om een andere inrichting van het onderwijs. Diverse basisscholen en kindcentra kiezen

er daarom voor om hun organisatie te ontschotten: de jaarklassen maken plaats voor grotere eenheden. Kinderen leren binnen deze unit en groeien daar in hun zelfstandigheid. Een team van onderwijskrachten is samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen.

Ineke van Sijl is één van de auteurs van het boek 'Leren Anders Organiseren'. Zij is al jaren nauw betrokken bij deze onderwijsvernieuwing, die vorm kreeg in de projecten TOM en SlimFit. In haar bijdrage komt onder meer aan de orde: wat zijn de belangrijkste aspecten van unitonderwijs, waar moet je op letten als je anders wilt organiseren en hoe begin je?

Over Ineke van Sijl

Kleuterjuf
Directeur basisscholen Amsterdam-Zuidoost
Bedenker en schrijver ‘Kijkdoosboekjes’
Bedenker, ontwikkelaar, projectleider TOM en Slim Fit
Ontwikkelaar en uitvoerder traject ‘eerst een visie dan een gebouw’
Begeleider vele scholen die ‘leren anders willen organiseren’ van Den Helder tot Heerlen van Groningen tot Goes
Auteur ‘Leren anders organiseren, de praktijk van scholen die het jaarklassensysteem loslaten

Eigenaar Slimonderwijs www.slimonderwijs.nl
Partner www.educationwarehouse.nl