Luc Greven

'Kantelende scholen'

Steeds meer onderwijsexperts en onderwijzenden zelf spreken met fundamentele zorg over de toekomst van ons onderwijs, ook al verschilt hun oplossingsrichting. Anderzijds leeft het besef dat er elke dag in elke school wonderen worden voltrokken. Maar het kan zoveel beter.
Luc Greven gaat daarnaar op zoek, vooral door te kijken naar scholen die het helemaal anders zijn gaan doen. Scholen die werken onder Nederlandse condities en regelgeving. We noemen ze kantelende scholen.

 

Over Luc Greven

Luc Greven was onder andere intern begeleider in het (voortgezet) speciaal onderwijs en docent en directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht). Zijn focus ligt nu op leiderschap in school en op de rol van de intern begeleider in de toekomst. Hij schreef het boek 'Kantelende Scholen', 'De negen principes van de excellente schoolleider' (3e druk) en 'De toekomst van de intern begeleider' (6e druk). 

Steeds meer onderwijsexperts en onderwijzenden zelf spreken met fundamentele zorg over de toekomst van ons onderwijs, ook al verschilt hun oplossingsrichting. Anderzijds leeft het besef dat er elke dag in elke school wonderen worden voltrokken. Maar het kan zoveel beter. In dit boek gaan we daarnaar op zoek, vooral door te kijken naar scholen die het helemaal anders zijn gaan doen. Scholen die werken onder Nederlandse condities en regelgeving. We noemen ze kantelende scholen. Lees verder.

 

Dit boek is bestemd voor intern begeleiders en hun schoolleider, voor schoolbegeleiders en de leiding van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Er is een directe aanleiding voor: publicaties over interne begeleiding zijn vooral op de verbetering van de staande praktijk gericht, op ‘gaande houden’. Intussen voelen veel IB’ers zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen ze zich fundamentele vragen. Dit boek behandelt die vragen en is gericht op het begrijpen van interne begeleiding in de historische, organisatorische en onderwijskundige context, en op verandering ervan. Lees verder.

De grote betekenis van een excellente schoolleider wordt steeds meer onderkend. Hij laat de school schitteren en de leraren en leerlingen floreren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Dit boek beschrijft op een toegankelijke wijze de negen principes die excellente schoolleiders toepassen. Onderzoek naar hun handelen in de praktijk heeft daaraan ten grondslag gelegen.
Principes die excellente schoolleiders veelvuldig toepassen zijn het ‘stimuleren van een vitale visie’, ‘werken aan een topteam’ en het ‘bieden van professionele ruimte aan de leraar’. Maar ook ‘er zijn’ en ‘wind zaaien’ zijn bij hen heel herkenbaar. Lees meer.