Redwane Bouttaouane - Hoge positieve verwachtingen van íedere leerling

Hoge en positieve verwachtingen hebben van √≠edere leerling en weten welke praktische en onderwijskundige keuzes hierbij horen is waar Redwane Bouttaouane op focust. 

Tijdens de lezing zal aandacht besteden worden aan hoe verwachtingen door onderwijsprofessionals worden gevormd en welke impact dit heeft op de leerprestaties (cognitief) en het gedrag (sociaal/emotioneel) van leerlingen.

Regelmatig horen wij van beleidsmedewerkers en onderzoekers dat hoge verwachtingen een positieve impact heeft op het leren van leerlingen. Maar hoe zien deze verwachtingen er precies in de praktijk uit? Welke pedagogische en didactische keuzes horen hierbij? Hoe sleutel ik als intern begeleider aan leerkrachtverwachtingen en hun mindset? Allerlei vragen waar Redwane op in zal gaan op 14 juni tijdens de landelijke IB-conferentie 2022.

Over Redwane Bouttaouane

Redwane Bouttaouane richt zich vanuit scholingsprogramma Het Leerinstituut op de professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren. Hierin staat het versterken van de onderwijskwaliteit centraal.
Daarnaast is Redwane Bouttaouane werkzaam als docent binnen de Master Educational Needs bij Fontys OSO. Binnen deze opleiding verzorgt hij de vakken 'Waarderen van verschillen' en 'Neuropsychologie'. 
Als leerkracht en gedragsspecialist heeft hij zelf jaren lesgegeven en leerlingen ondersteuning geboden gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierdoor weet hij de praktijk nog beter te verbinden met onderwijskundige onderzoek en evidence based interventies. 

De IB-dag 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: