Machteld de Geus - Bovenschools intern begeleider als onderwijskwaliteitsbegeleider

SALTO is een kwaliteitsbewuste organisatie uit Eindhoven met 19 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en twee internationale locaties. De SALTO-scholen hebben allemaal hun eigen identiteit en schoolkenmerken. 

Sinds vijf jaar werk ik als Bovenschools Intern Begeleider op scholen om de onderwijskwaliteit te verhogen rondom individuele vraagstukken van scholen. Dit ging in eerste instantie vaak over de ondersteuningscyclus, het domein kwaliteitsgebied Onderwijsproces en interim-IB. Gaandeweg zijn de werkzaamheden steeds meer gekoppeld aan de schoolontwikkeling, zoals het uitvoeren van procesaudits of het begeleiden van implementatie- en veranderprocessen binnen alle domeinen. Daarnaast bouw ik ook op bestuursniveau mee aan kwaliteitsbeleid. Door SALTO-brede kwaliteitsvraagstukken samen met een afvaardiging van medewerkers op te pakken, werken we binnen de lerende organisatie aan zoveel mogelijk cohesie en creëren we alignement #SAMENSALTO. 

Meer over Machteld vind je op haar LinkedIn profiel:
Machteld de Geus

 

Ragmar Berendsen - Ondersteuningsregisseur

Gezamenlijk verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van de ondersteuning binnen de school
Daltonschool de Evenaar werkt sinds ruim een jaar niet meer met Intern Begeleiders. Twee jaar geleden vond het team dat het anders kon ​en moest om goed onderwijs aan alle kinderen te kunnen bieden. Samen met het team en de MR is een profiel opgesteld en werd er een vacature uitgezet voor een ondersteuningsregisseur. Deze vacature sprak mij enorm aan, omdat ik de vrijheid kreeg om deze nieuwe functie vorm te geven. Op onze school wordt gewerkt vanuit gespreid leiderschap. Deze visie heeft mede bepaald hoe de rol van ondersteuningsregisseur eruit ziet en in ontwikkeling blijft. Niet alleen de IB'er die verantwoordelijk is voor het inrichten en uitvoeren van de ondersteuning, maar nu is er een team van specialisten die daar samen met mij verantwoordelijk voor zijn. ​Samen met hen en de schoolleider houd ik zicht op onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling en professionalisering van leerkrachten. Onze kerntaak ligt in het versterken van de leerkracht, zodat deze in staat is om goed onderwijs voor alle kinderen te bieden. Ik geloof dat leerkrachten met elkaar meer weten en kunnen dan één IB'er alleen.  

Over Ragmar
Na de pabo en een master pedagogische wetenschappen heeft Ragmar ruim vijf jaar bij een onderwijsbegeleidingsdienst in Utrecht gewerkt. De ervaringen van haar werkzaamheden op verschillende scholen heeft zij mee mogen nemen naar haar huidige rol op Daltonschool de Evenaar in Oss. Ragmar werkt nu ruim een jaar als ondersteuningsregisseur. 

De IB dag 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: