Noraly Snel - Van IB naar KC

Op de Drie Koningenschool wordt er niet meer gewerkt met intern begeleiders, maar met kwaliteitscoördinatoren. En ik kan écht niet anders zeggen dan dat dit een fantastische rol is! Als kwaliteitscoördinator ben je breed betrokken bij alle vormen van kwaliteit binnen de school. Zo ben je als leercoördinator regelmatig in de klassen om te observeren, voer je (feedback)gesprekken met leerkrachten over hun ontwikkeling en zorg je voor de nodige input op studiedagen. Als trendanalist bekijk je de scores op school-, klas- en leerling niveau, ga je in gesprek met de leerteams over de trends en zorg je samen met de leerteams voor een plan van aanpak. Ook bespreek je de analyses, conclusies en plannen van aanpak met het (breed)MT. Als zorgregisseur ben je betrokken bij leerlingen waar meer nodig is dan het basisaanbod. Dit kan variëren van (eenmalige) observaties en gesprekken met leerteams, het voeren van oudergesprekken tot het betrekken van externe partijen en eventuele doorverwijzingen. 

Tijdens deze lezing zal ik jullie meer vertellen over de verschillende rollen die je hebt als kwaliteitscoördinator en hoe dit er in de praktijk uit ziet. 

Over Noraly Snel

Noraly studeerde Kind- en Jeugdpsychologie in Leiden en startte vervolgens bij een onderwijsbegeleidingsdienst als onderzoeker en dyslexiebehandelaar. Daarnaast deed zij versneld de Pabo aan de HU. Ze wilde graag kennis op doen in de praktijk om goede adviezen aan leerkrachten te kunnen geven.

In september 2016 is zij gestart op de Drie Koningen als leerkracht. Ze heeft een jaartje tussendoor als leerkracht gewerkt op het SBO maar merkte dat haar hart daar toch niet lag. In 2021 is zij teruggekeerd op de Drie Koningen als Kwaliteitscoördinator. Ze heeft het enorm naar haar zin en vindt dit een fantastische nieuwe uitdaging.

Carla Pelkmans - Intern Ondersteuner

  • Hoe het kan dat er op onze school geen zorgkinderen bestaan?
  • Hoe het mogelijk is dat op de St. Jan iedereen opvalt en niemand uitvalt?
  • Waarom hebben we geen last van werkdruk?
  • Waarom vind ik dat we niet zo moeilijk moeten doen?

Vijf jaar geleden hebben we de gedachte losgelaten dat een 'gemiddeld' kind bestaat en zijn we ons onderwijs anders gaan organiseren. Met een ander start- en uitgangspunt. De taak van IB-er verdween en de taak van Intern Ondersteuner ontstond. Ik neem je graag mee in ons verhaal en vertel je waarom ik geloof dat het tijd is om het anders te gaan doen! 

Over Carla Pelkmans

Carla Pelkmans startte 18 jaar geleden als juf van de bovenbouw haar onderwijscarrière op KC De Ontdekking in Oosterhout. Op deze OGO school leerde zij dat onderwijs meer is dan het geven van lesjes en het volgen van een methode. Bovendien leerde zij door het werken met de doelgroep op deze school dat 'trucjes' doen niet werkt. Zij ontwierp een groot deel van haar onderwijs zelf en leerde haar onderwijs af te stemmen op de kinderen in haar groep. Ze nam zo’n 5 jaar geleden haar rugzak vol ervaring mee naar een kleine dorpsschool. Op brede dorpsschool St. Jan was een nieuwe missie en visie geformuleerd en zij kreeg daar de kans een transformatie van systeemgericht naar (inclusief) onderwijs op maat te maken in haar stamgroep 4-5-6. En met succes. Op dit moment is Carla intern ondersteuner in deze school wat onder andere betekent dat zij collega’s ondersteunt zodat ieder kind zich kan en mag ontwikkelen tot zijn beste en mooiste IK. Daarnaast vormt zij de spil in het kwaliteitsbeleid in de school.

De IB dag 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: