Eva Naaijkens

'Als we nu eens gewoon les gingen geven'

Eva Naaijkens en Martin Bootsma zijn auteurs van het boek ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven’.

Als IB'er, leraar of schoolleider ervaar je veel werkdruk. Dagelijks komen er allerlei zaken op je af die veel tijd en aandacht vragen. Dit kunnen problemen zijn die zich maar niet lijken op te lossen, of collega’s die regels en afspraken zijn vergeten. En terwijl je de plooien van de dag gladstrijkt, schiet je te binnen dat je bij een vergadering of overleg wordt verwacht. ‘s Avonds plof je op de bank en verzucht je: ‘Kon ik maar weer eens gewoon lekker lesgeven.’

Tijdens de lezing staat Eva Naaijkens stil bij de problemen in het onderwijs en legt ze uit hoe de werkdruk in de schoolorganisatie verlaagd kan worden en hoe daardoor ruimte ontstaat om vakmanschap te ontwikkelen. Dit doet ze middels de kwaliteitsaanpak Enigma.

Over Eva Naaijkens

Eva Naaijkens was schoolleider van de SBO Michaëlschool in Amersfoort, die ze in 9 jaar tijd van een zwakke school naar een drie keer excellente school heeft geleid. Ze heeft samen met drie anderen een vernieuwend eigen schoolconcept geschreven, geïnspireerd op de biografie van Alan Turing. Deze school is in 2016 van start gegaan.

Eva Naaijkens is co-auteur van het boek: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen