Martin Ooijevaar - Leren van toetsen

Op de meeste basisscholen van Nederland worden elk half jaar genormeerde toetsen afgenomen. Na elke periode worden de toetsgegevens normaal gesproken diepgaand en uitvoerig geanalyseerd, worden conclusies getrokken en wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Waar moet je van tevoren goed over nadenken als je hiermee aan de slag gaat? En als je aan de slag gaat, hoe kun je dit nu doordacht en handig doen? In deze sessie geeft Martin aan op welke wijze dit zou kunnen. Uitgangspunten hierbij zijn cijfers niet zien als afrekenmiddel, heldere doelen en succescriteria en de betrokkenheid en onderzoekende houding van alle teamleden.

Over Martin Ooijevaar

Martin Ooijevaar is sinds 2018 directeur onderwijs bij SKOWF, een schoolbestuur met 22 scholen in West-Friesland. Hij schrijft met enige regelmaat artikelen op LinkedIn rondom het thema analyseren en opbrengsten. Nadat hij in 2007 afstudeerde als onderwijskundige aan de UvA werkte hij 11 jaar als onderwijsadviseur bij SBZW (Nu Klaarr). Hij begeleidde hierbij teams met opbrengstgericht werken, rekenonderwijs en nog meer. Daarvoor werkte hij 9 jaar als leraar basisonderwijs. Naast zijn werk als directeur onderwijs heeft hij een quizbedrijf dat multimediale quizzen maakt en presenteert voor bedrijven, horeca en meer.