Marcel van As - Gedrag versus intentie

Bij het horen van het woord ‘gedrag’ wordt inmiddels automatisch gedacht aan negatief of ordeverstorend gedrag. Gedrag moet zijn ware betekenis terugkrijgen in het onderwijs. Gedrag is hetgeen dat je ziet en hoort. Kortom; wat je kunt observeren.

De gedachtes of beweegredenen van het kind, die hieraan ten grondslag liggen, zijn aan interpretatie van de leerkracht onderhevig. Om gedrag goed te kunnen begrijpen zul je als professional moeten onderzoeken welke intentie onder dit gedrag verborgen zit? Met welk doel handelt de leerling op de manier waarop hij dat op dit moment doet?

Over Marcel van As


Marcel is werkzaam als onderwijsadviseur. Marcel heeft werkervaring in het PO, SO en VSO als leerkracht, teamleider zorg en directeur.
Naast een opleiding aan de pabo heeft hij zich tijdens zijn jaren in het cluster 2 onderwijs gespecialiseerd met een studie tot onderwijskundige vanuit het ecologisch perspectief. Marcel zoekt de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Hij houdt zich graag bezig met praktische vertalingen voor de onderwijspraktijk.