Marcel Peters & Nicolette Simons - Een praktische verdieping op doelgericht werken

Steeds meer basisscholen gaan werken vanuit leerlijnen en/of doelen om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vraagt gedegen kennis van vakspecifieke leerlijnen en een sterke organisatiestructuur. De basis moet op orde zijn om welke ontwikkeling dan ook door te kunnen maken. In deze workshop krijg je handvatten om scholen beredeneerd doelgericht te laten werken, passend bij de didactische middenmoot per groep, de schoolpopulatie, en bijhorende schoolambitie. Hierbij worden doelenplanner geïntroduceerd als hulpmiddel en verschillende praktijkvoorbeelden getoond. Tot slot geven zij een inkijkje in hun aankomende tweede boek: Werk doelgericht met niveauverschillen. Er wordt een kritische blik geworpen op methodeonafhankelijke toetsing versus wat de didactische middenmoot nodig heeft.

Over Marcel en Nicolette

Marcel Peters en Nicolette Simons zijn werkzaam als onderwijsadviseurs (GGO Advies) met een specialisme in didactisch handelen (o.a. rekenspecialisten) en doelgericht werken. Zij vertalen de theorie naadloos naar de praktijk door hun achtergrond als onderwijskundige, leerkracht en directeur in het basisonderwijs. Nadat Marcel voor de klas heeft gestaan, is hij 7 jaar directeur geweest van basisschool de Springplank in Etten-Leur. Deze school werd in 4 jaar tijd van een zwakke school, benoemd tot een ‘excellente school’ met als profiel ‘oog voor elk kind’. Nicolette heeft een achtergrond als leerkracht en onderwijskundige, waar praktijk en wetenschap elkaar versterken. Als duo begeleiden zij veel basisscholen in verbetertrajecten. Marcel en Nicolette hebben oog voor het beleid op schoolniveau maar kijken ook altijd naar de praktijk van de klas. Naast adviseurs zijn Marcel en Nicolette auteur van het boek Werk doelgericht vanuit je schoolambitie.