Teamleider Ondersteuning & Specialisten

Op KC De Groote Wielen wordt de rol van IB-er ingevuld door specialisten en de Teamleider Ondersteuning. Zij vormen samen het ondersteuningsteam. De specialisten zijn op een eigen specifiek vakgebied verantwoordelijk voor de zorg. Denk hierbij aan observaties, collegiale consultatie op individueel- en groepsniveau, monitoren van resultaten, diagnostische onderzoeken, contact met externen, etc. In het ondersteuningsteam zit een specialist voor taal, rekenen, gedrag, begaafdheid en jonge kind. 

De Teamleider Ondersteuning heeft een coördinerende rol in het ondersteuningsteam en houdt het totaaloverzicht over de zorg. 

De Teamleider Ondersteuning is samen met de Teamleider Onderwijs en Kwaliteit verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Over Maaike van de Loo

Mijn naam is Maaike van de Loo. Ik ben Teamleider Onderwijs en Kwaliteit en groepsleerkracht op KC De Groote Wielen. De afgelopen jaren ben ik vanuit mijn rol als teamleider, en mijn achtergrond vanuit de Master Leren en Innoveren, actief betrokken geweest bij het veranderen van de zorgstructuur binnen ons Kindcentrum. 

 

 

 

 

Coördinator didactiek & pedagogiek

Zicht op kwaliteit en gedeeld leiderschap

Vanaf het ontstaan in 2008 werken wij met veel ​plezier op de Wending. Alle drie hebben wij de passie om het voor kinderen goed te doen. En dat doen we ieder vanuit onze eigen kwaliteit. In eerste instantie was onze opdracht zichtbaar in de wijk te zijn en daardoor levensvatbaarheid te creëren. Al snel stonden wij bekend als school, die het kind echt ziet en hoort en zijn wij uitgegroeid tot een florerende school. Maar hoe zorg je er nu samen voor dat er een goede balans is tussen welbevinden en opbrengsten? Dat je als team gemotiveerd en in ontwikkeling blijft? Dat je samen met ouders het beste voor hun kind doet? Op de Wending hebben wij  daarom onze kwaliteiten gebundeld tot een duidelijke aanpak en structuur. We maken het onderwijs samen met leerkracht, kind en ouder. 

Nieuwsgierig geworden naar ons verhaal? Dan zien we je graag bij onze sessie! 

Over Suzanne, Ninette en Astrid

Over Suzanne Tazelaar – Coördinator Pedagogiek
Al vanaf begin af aan ben ik betrokken geweest bij het meedenken over het ontwikkelen van de schoolvisie en daarmee het ontstaan van OBS De Wending. Ik heb eerst brede onderwijservaring opgedaan in diverse groepen, nam deel aan het mt/zorgteam-overleg en wat later ging ik ook IB-taken overnemen.Ik heb die tweedeling in lesgevende taken en ib-taken tot voor kort altijd als heel prettig ervaren; je zit nog letterlijk in het werkveld en daarnaast kun je vanuit die andere bril sturen op dat wat nodig is voor het geheel. Nu mijn ib-rol veranderend is en ik steeds meer vanuit mijn talenten collega's kan coachen geniet ik van mijn eigen professionele ontwikkeling en zie deze ook beter worden. Als coördinator Pedagogiek bekijk en stuur ik het pedagogische kader op kind-, leerkracht- en groepsniveau maar zet ik ook in op de voorwaarden als klassenmanagement en het aanbod om het pedagogisch klimaat te optimaliseren.  

Over Ninette van Asselt – Coördinator Didactiek
Na de Pabo ben ik als startende leerkracht vier jaar in Almere aan de slag gegaan. Sinds 2003 werk ik met veel plezier bij OBO. Naast het lesgeven heb ik altijd interesse gehad om mee te denken en te werken aan de totale ontwikkeling van onze schoolorganisatie. In 2018 heb ik de opleiding van schoolleider afgerond. Na een kortstondige periode als interim aan de slag te zijn geweest heb ik besloten dat dit niet is wat ik echt ambieer. Vanuit mijn drijfveer om het goed te willen doen voor onze kinderen, past de rol van coördinator didactiek beter bij mij. Nog steeds mag en kan ik meedenken over goed onderwijs op schoolniveau, kan ik mijn ervaringen als leerkracht gebruiken om een spil te zijn tussen beleid en praktijk en mag ik collega’s motiveren en coachen. Dat is waarvoor ik mijn bed uitkom.  

Astrid de Schutter - Directeur
Ervaringsgericht onderwijs heeft altijd mijn aandacht gehad, eerst als leerkracht later als intern begeleider en als adjunct directeur.  
Sinds de verzelfstandiging van de Wending heb ik mijn kwaliteit als verbinder en inspirator als directeur goed kunnen inzetten. Met veel plezier zie ik dat mijn collega’s graag onderdeel willen uitmaken van het groter geheel, het verzorgen van kindgericht onderwijs op de Wending.  
Dat vraagt ook iets van mij, al snel merkte ik dat ik mijn teugels moest laten vieren. Maar hoe doe ik dat verantwoord en toch zo dat iedereen blijft aanhaken. Ben ik nog wel duidelijk? Zit ik niet teveel op de relatie? Hoe houden we kwaliteit vast? 
Het laten ervaren van wat we samen kunnen doen versterkt de professionele ontwikkeling van ons allemaal. Het is nu meer een proces van wij samen en van en met elkaar leren. Dit mooie proces waarbij we niet schromen om innovatieve ontwikkelingen in te zetten geeft mij nieuwe energie en zorgt ervoor dat ik iedere dag met veel plezier naar de Wending ga.  

 

De IB dag 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: