Lineke Wijman - Leermonitor & regisseur

In het kader van het schoolcultuurmodel en de actuele ontwikkelingen binnen de scholen van Veldvest is de leerkracht de ‘spil’ in het gesprek met de leerling en de ander. Zijn kennis, houding en vaardigheden zijn relevant voor het behalen van de pedagogische doelen. De leerkracht heeft in het gesprek de leermonitor, de regisseur en de onderwijskundig leider nodig om de pedagogische doelen te hanteren en te kunnen uitvoeren. De leermonitor richt zich met name op de collegiale ondersteuning en de didactiek. Leermonitoren hebben een rol in het geven van inhoudelijke feedback en kunnen tussenopbrengsten/cito toets uitslagen analyseren en verbinden met relevante doelgerichte interventies voor de onderwijspraktijk. De leermonitoren weten op welk moment de passende interventies effect hebben op het leren van de groep en voeren hierover gesprekken met de leerkrachten. De regisseur monitort de realisatiegraad van de pedagogische doelen die de leerkracht agendeert, passend bij de visie van de school.

Over Lineke Wijman

Lineke is directeur van twee basisscholen binnen Veldvest (aan ‘t Heike & De Berckacker). Zij werkt op beide scholen als onderwijskundig leider samen met de leermonitor en de regisseur als belangrijke driehoek rondom de leerkracht.

Frouke Boel - Regisseur

Over de inhoud van de lezing van Frouke komt binnenkort meer info. 

Over Frouke Boel

Frouke is directeur van Campus aan de Lanen in Rosmalen. 

De IB dag 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: