Lineke Wijman - Leermonitor & regisseur

In het kader van het schoolcultuurmodel en de actuele ontwikkelingen binnen de scholen van Veldvest is de leerkracht de ‘spil’ in het gesprek met de leerling en de ander. Zijn kennis, houding en vaardigheden zijn relevant voor het behalen van de pedagogische doelen. De leerkracht heeft in het gesprek de leermonitor, de regisseur en de onderwijskundig leider nodig om de pedagogische doelen te hanteren en te kunnen uitvoeren. De leermonitor richt zich met name op de collegiale ondersteuning en de didactiek. Leermonitoren hebben een rol in het geven van inhoudelijke feedback en kunnen tussenopbrengsten/cito toets uitslagen analyseren en verbinden met relevante doelgerichte interventies voor de onderwijspraktijk. De leermonitoren weten op welk moment de passende interventies effect hebben op het leren van de groep en voeren hierover gesprekken met de leerkrachten. De regisseur monitort de realisatiegraad van de pedagogische doelen die de leerkracht agendeert, passend bij de visie van de school.

Over Lineke Wijman

Lineke is directeur van twee basisscholen binnen Veldvest (aan ‘t Heike & De Berckacker). Zij werkt op beide scholen als onderwijskundig leider samen met de leermonitor en de regisseur als belangrijke driehoek rondom de leerkracht.

Frank Brouwers - Regisseur

Campus aan De Lanen is een kindcentrum+ voor kinderen van 0 tot 15 jaar. Wij zijn in augustus 2018 gestart met het vormgeven van een plek waar levensecht onderwijs wordt geboden, en waar middels Kernconcepten aanbod wordt ontworpen. Onze speerpunten zijn “buiten”, “bewegen” en “doorgaande lijn 0-15 jaar”. Sinds 10 januari j.l. zijn wij gevestigd in ons splinternieuwe gebouw, dat is opgetrokken rond de uitgangspunten van “biofilisch design”.

Campus aan De Lanen kent een unitstructuur, waarbij in elk unitteam expertise rondom IB-gerelateerde zaken aanwezig is. Zo is er dus geen solitaire IB-functie meer nodig, maar worden de taken/verantwoordelijkheden gezamenlijk gedragen. De keuze voor deze inrichting maakt dat de organisatie flexibel en persoonsonafhankelijker wordt. Daarnaast draagt het leren van en met elkaar bij aan de vergroting van expertise van de teamleden. Het principe “erkende ongelijkheid” ligt hieraan ten grondslag.

De verantwoordelijkheid voor een unit ligt bij de regisseur; deze houdt ook een overview op de ontwikkeling van alle kinderen in de unit en de kwaliteit van het onderwijs. De regisseurs dragen verantwoording af aan de directeur over onderwijskwaliteit. 

Over Frank Brouwers

Mijn naam is Frank Brouwers en ben werkzaam op het Rodenborch-College (VO) en Campus aan De Lanen (PO).
Van oorsprong ben ik docent biologie onderbouw/bovenbouw en nu decaan havo/vwo, coördinator havo bovenbouw, voorzitter van het VO-HBO netwerk ‘s-Hertogenbosch én regisseur/projectleider van Unit 5.
Ik ben vanuit de masters Educational Needs en Leadership in Education in de functie regisseur/projectleider gerold en mag vanuit onderwijskundig leiderschap bouwen aan de brug tussen PO en VO.
Unit 5 is een broedplaats van innovatie en daar gaat mijn onderwijshart sneller van kloppen!  Voor meer informatie over Unit 5, zie de folder.

 

 

De IB dag 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: