Drs. Karen Heij - De (on)eerlijkheid van het vroege Nederlandse selectieproces

Met de eindtoets basisonderwijs worden de levenskansen van kinderen in hoge mate bepaald. Alom wordt de vroege selectie in Nederland verdedigd door te wijzen op de objectiviteit en eerlijkheid van het selectieproces. Maar in hoeverre klopt dat? In mijn proefschrift heb ik onderzocht of en in hoeverre de eindtoets de beoogde functies kan waarmaken en welke gevolgen de eindtoets heeft op kansengelijkheid en rechtvaardigheid. In mijn lezing neem ik jullie mee in mijn bevindingen.

Over Karen Heij

Karen Heij is taalkundige en toetswetenschapper. Zij was jarenlang directeur van Bureau ICE en is nu onafhankelijk onderwijsadviseur. Op 21 april is zij gepromoveerd op haar proefschrift ‘‘Van de kat en de bel. Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs.’ Klik hier voor de samenvatting. U kunt de digitale versie van het proefschrift hier vinden.