Jelte de Jongh: 'Referentieniveaus: hoe pakken we dat als school op?'

Inmiddels kent iedereen het nieuwe lingo al wel - referentieniveaus, 1F, 1S, signaleringswaarde, schoolweging - maar wat betekent het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor jouw school en jouw rol als IB'er? De vele vragen houden iedereen bezig; heldere antwoorden zijn nog schaars.

Pas vanaf schooljaar 2020-2021 gaat het nieuwe onderwijsresultatenmodel PO officieel in. Schooljaar 2019-2020 geldt als een proefjaar. Een mooie kans dus om je team voor te bereiden op het nieuwe onderwijsresultatenmodel, en wat het betekent voor externe verantwoording (naar bestuur of inspectie) en interne sturing. 

In een interactieve sessie zet een onderwijsadviseur van Leeruniek alle kernpunten op een rijtje:

  1. Wat houdt het onderwijsresultatenmodel precies in? 
  2. Wat verandert er ten opzichte van oude resultatenmodel?
  3. Hoe past het nieuwe model binnen het inspectiekader dat 2 jaar terug werd ingevoerd?
  4. Hoe krijg jij zelf zicht op de ontwikkeling en hoe zorg jij er als IB'er voor dat ook de leerkrachten het begrijpen?
  5. Hoe ziet straks de interactie met de inspectie of het schoolbestuur eruit?
  6. Wat verandert er bijvoorbeeld voor oudergesprekken of het voorbereiden van VO-adviezen?

Hoe grijp je deze verandering aan om professionalisering weer een impuls te geven in je team?

Jelte de Jongh