Luc Greven

'Kantelende scholen'

Meer informatie over de lezing volgt spoedig.

Over Luc Greven

Luc Greven was onder andere intern begeleider in het (voortgezet) speciaal onderwijs en docent en directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht). Zijn focus ligt nu op leiderschap in school en op de rol van de intern begeleider in de toekomst. Hij schreef het boek 'De negen principes van de excellente schoolleider' 3e druk) en 'De toekomst van de intern begeleider' (5e druk). 

Dit boek is bestemd voor intern begeleiders en hun schoolleider, voor schoolbegeleiders en de leiding van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Er is een directe aanleiding voor: publicaties over interne begeleiding zijn vooral op de verbetering van de staande praktijk gericht, op ‘gaande houden’. Intussen voelen veel IB’ers zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen ze zich fundamentele vragen. Dit boek behandelt die vragen en is gericht op het begrijpen van interne begeleiding in de historische, organisatorische en onderwijskundige context, en op verandering ervan.