Ria Goedhart

'Ouderbetrokkenheid bij nieuwkomers'

Ouderbetrokkenheid heeft een gunstig effect op de leerprestaties van leerlingen en op hun motivatie, welbevinden, zelfbeeld en zelfwaardering (Bakker, e.a., 2017). Scholen werken daarom aan ouderbetrokkenheid door middel van nieuwsbrieven, informatieavonden, hulp in de klas en opdrachten voor thuis. Leraren van nieuwkomers vinden het vaak moeilijk om de ouders te betrekken bij het schoolse gebeuren. Er lopen een aantal initiatieven die succesvol zijn. Ik deel met u 3 kansrijke opties!

Over Ria Goedhart

Hogeschooldocent Seminarium voor Orthopedagogiek - Hogeschool Utrecht
Domeincoördinator Gedrag Master Educational Needs
Initiatiefnemer cursus Begeleiden van nieuwkomers op school
Auteur Samenleren op een superdiverse school
Ontwikkelaar UCR Nieuwkomersonderwijs voor de pabo
Docent Learning Communities integratie ouders van nieuwkomers
Socratisch gespreksleider

En…..altijd op zoek naar nieuwe theoretische inzichten en praktijkervaringen om leraren te ondersteunen in hun denken en handelen.