Erik Meester - Op naar een gegarandeerd curriculum

Beter voorkomen dan genezen

De fundamentele oriëntatie van de intern begeleider lijkt steeds meer te verschuiven van ‘genezen’ naar ‘voorkomen’. Dat wil zeggen: door actief bij te dragen aan de schoolbrede kwaliteit van onderwijs, de hoeveelheid benodigde zorg zoveel mogelijk beperken.

In een aantal Nederlandse scholen wordt er al niet meer gesproken van een intern begeleider maar van een kwaliteitscoördinator. Waarom? Sommige vormen van remedial teaching zijn bijvoorbeeld wel effectief maar niet efficiënt; het kost veel tijd en geld. Veel begeleidingstrajecten of trainingen zijn niet eens bewezen effectief.

Bovendien doen leerlingen het liefst ‘gewoon mee’ met de rest van de klas en dat sterkt hen ook in hun zelfvertrouwen. Onderzoek laat ook zien dat veel leer- of gedragsproblemen zijn te voorkomen door schoolbreed in te zetten op betere (vak)didactische strategieën, lesmethodes en curriculaire samenhang. Als dat helemaal op orde is, en leerlingen alsnog extra ondersteuning nodig hebben, zouden interventies als 1-op-1 tutoring pas in beeld moeten komen.

Het neerzetten van dat stevig fundament en een kwaliteitscultuur op school vraagt wel om gedegen en wetenschappelijk onderbouwde kennis over leren, lesinhoud, lesgeven en curriculumontwikkeling. Vanuit een schoolbreed perspectief. Ligt hier de toekomst van de intern begeleider?

Over Erik Meester

Erik Meester is leraar en onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (COPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.Foto: Dorieke Fotografie