Peuters en kleuters in één groep

De ontschotting tussen de voorschoolse en schoolse periode staat volop in de aandacht. Het belang van een doorgaande lijn van de ontwikkeling van het jonge kind wordt onderkend. Maar hoe geef je dit vorm? Hoe zien wij de visie op leren, hoe vertalen we die naar het jonge kind en wat vraagt dat van ons in de praktijk?

Vanuit deze visie op leren hebben we een peuter-kleutergroep opgestart. Een groep waar jonge kinderen vanaf 3.5 jaar naar school komen en zich doelgericht ontwikkelen.

Een kwaliteitsimpuls staat niet op zichzelf. Bij de opzet van de peuter-kleutergroep heb je te maken met formele en praktische zaken. De wet Kinderopvang en Primair onderwijs vragen om goede afstemming.  In deze tool beschrijven we hoe we vanuit verschillende perspectieven hoe je dit kunt vormgeven en geven we je ‘tools’ over de opzet van een peuter-kleutergroep; van intake tot doorstroom.

Over Brigitte IJpelaar

Brigitte IJpelaar is 25 jaar werkzaam in het onderwijs en directeur van Kindercampus De Vuurvogel in Tilburg. Daar heeft ze een peuter-kleuter groep opgezet. Ook is zij programmamanager van de Expeditie naar een hoog presterende organisatie binnen De Opmaat Groep.

Over Imke Denissen

Imke Denissen heeft 20 jaar ervaring in het openbaar primair onderwijs als leerkracht en intern begeleider. Imke verbindt op Kindercampus De Vuurvogel de professionals van onderwijs en opvang om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te stimuleren.