Willem de Vlaming

'De IB’er als begeleider van een professionele leergemeenschap'
 

Goed onderwijs ontwikkel je samen. Een professionele leergemeenschap (PLG) kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Er zit immers veel ontwikkelkracht in een groep onderwijsprofessionals als die samen onderzoekend en lerend werken aan de verbetering van de onderwijspraktijk en aan het samen PLG zijn.
Na een korte inleiding wordt ingegaan op: relevante werkthema’s voor een PLG; hoe een PLG zelf kan werken aan de eigen groei en ontwikkeling; hoe je als IB’er een bijdrage aan kunt leveren aan het ontwikkelen van een PLG.

Over Willem de Vlaming

Willem de Vlaming is zelfstandig (Team)coach, adviseur en procesbegeleider bij professionalisering, organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen. Ook is hij docent bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.