Anouk Brouns - Kleuters, wordt hier geleerd?

Tijdens deze lezing zal Anouk je uitleg geven over de waarde van een beredeneerd aanbod gebaseerd op data en passende bij de populatie van de school. Daarnaast zal zij je praktisch stap voor stap meenemen in het opzetten van een beredeneerd aanbod dat het onderbouwteam versterkt in haar didactiek, grip geeft op het onderwijsleerproces en de intern begeleider duidt waar ondersteuning wenselijk is. Anouk zal ophelderen wat spelen en spelend leren is en welke keuzes scholen kunnen maken met betrekking tot hun onderwijs aan jonge kinderen.

Over Anouk Brouns

Anouk is haar loopbaan in het onderwijs begonnen in de Haagsche Schilderswijk waar ze meer dan 15 jaar voor de klas heeft gestaan.  Ze startte twee jaar geleden de Kleuterrevolutie op. Hiermee wil ze laten zien hoe in haar optiek, het mooiste kleuteronderwijs eruit ziet. 

Momenteel is zij werkzaam als adviseur op kinderopvanglocaties en scholen. Zij is dé specialist op het gebied van het jonge kind. Haar speerpunten zijn spel en doelgericht werken. Spelen staat hoog op haar agenda. Als onderwijsadviseur richt ze zich op praktische scholingen voor alle professionals in het onderwijs waarbij ze een sterk educatief concept gebruikt als basis voor scholingen. In haar trainingen kijkt ze samen met de professionals naar wat (jonge) kinderen moeten leren én hoe ze dat het beste leren.

Door de vele scholingstrajecten en gesprekken met professionals heeft Anouk een werkwijze ontwikkeld om op concrete en praktische manieren gegevens te verzamelen over de vorderingen van de kinderen. Deze werkwijze maakt dat alle professionals binnen de school weer grip voelen en ervaren dat hun inspanningen ten goede komen van het kind.