CEDEO - HOOFDSPONSOR
Als u een goede onderwijsadviseur of intern begeleider nodig heeft, hoe weet u dan of u kwaliteit in huis haalt? Simpel: kies alleen voor een bureau met een Cedeo-erkenning. Dan weet u zeker dat tenminste 80 procent van hun klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit, dienstverlening en samenwerking.
www.cedeo.nl

 

CPION - HOOFDSPONSOR
Uw vak stelt hoge eisen aan het verwerven en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding uit het grote aanbod? Antwoord: kies een opleiding die is opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland.
www.cpion.nl

Partners 2021

Cinospaans
Cinospaans zorgt voor het uitgeven, actueel houden en implementeren van de Juan y Rosa leermethode. Het is een prachtige leerlijn van zes jaar Spaans leren op de basisschool en het biedt uitdaging aan iedere leerling die (nog) meer uitgedaagd wil worden. Als de leerling eenmaal goed aan het werk is gezet, kan hij zelfstandig verder werken met deze leermethode! De leerling wordt uitgedaagd tot samenwerken, zichzelf laten zien en leervaardigheden ontwikkelen. juanyrosa.nl

Diataal
Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Om die ontwikkeling te volgen en de groei in beeld te brengen, bieden wij methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Toetsen om te groeien dus, niet om af te rekenen. Diatoetsen zijn gebaseerd op de doorlopende lijn van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs zijn er volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, gevisualiseerd in de Dia-liniaal. 

IEP
Volgtoetsen moeten leerlingen helpen in hun ontwikkeling en niet afrekenen. Dat is waar wij als IEP voor staan. Met het IEP Leerlingvolgsysteem kies je voor een leergerichte aanpak waarbij je samen met de leerling kijkt naar de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen maar ook leeraanpak, creatief vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het digitale volgsysteem kijkt de toetsen na en maakt voor jou de analyses. Hierdoor kun jij met je leerling de volgende ontwikkelstap bepalen. Kom kennismaken op de informatiemarkt of ga naar bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem

Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website 
www.instondo.nl.

Instondo Academy 
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo-academy.nl

IntoWords Spraaksoftware
De programmagroep IntoWords geeft leerlingen een steuntje in de rug bij lezen en schrijven op vrijwel alle soorten apparatuur. Het zijn vlot te bedienen programma's die hoog worden gewaardeerd. Maak gebruik van licenties die op school en thuis op alle verschillende devices kunnen worden gebruikt. Vraag nu al een gratis proefperiode aan! Meer informatie: www.IntoWords.nl

Kwintessens – Kwink
Een sociaal veilige school met sociaal-emotioneel leren (SEL). Hoe doe je dat? Kwink is een online methode voor SEL en wordt door meer dan 800 scholen gebruikt. Kwink is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten) en de kracht van een veilige groep. www.kwinkopschool.nl voor een gratis proefabonnement.
Tot ziens!

Lexima
Als je moeite hebt met lezen en schrijven, ervaar je daar iedere dag de belemmeringen van. De nieuwste technologie kan je helpen beter te lezen en te leren. Onze dyslexie-software is bewezen effectief. Onze docenten helpen je graag om daar alles uit te halen. Ontdek wat wij voor jou kunnen doen. Voor meer informatie zie www.lexima.nl.

Muiswerk Flexi, rekenen en talen voor PO

Sommige belangrijke vaardigheden zijn ‘eenvoudig’ door de computer aan te leren. Flexi neemt die vaardigheden van jou over en slijpt ze effectief in bij de leerlingen. Jij volgt de resultaten uitgebreid, waardoor je jouw leerlingen gerichter kunt helpen. Een interactief leermiddel met oneindig veel materiaal, formatieve toetsjes, effectieve instructie en slimme feedback. Zo werkt elke leerling zelfstandig en op zijn eigen niveau. 

www.muiswerkflexi.nl

ZIEN in de Klas
ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau. Onze missie is alle klassen gelukkig ZIEN door te investeren in goed onderwijs. De basis hiervoor is een goede relatie tussen de leraar en de leerlingen. Wij richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Samen kijken we naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning. Handelingsgericht- en oplossingsgericht werken staan bij ons centraal.