Informatiemarkt 2019

Voor een foto-impressie van de informatiemarkt 2018: klik hier!

ACCO logo     

Acco Uitgeverij
Het gedreven team van Acco Uitgeverij maakt hoogwaardige uitgaven voor de (toekomstige) professional werkzaam in de vakgebieden (ortho)pedagogiek, medische wetenschappen en psychologie. Alle boeken van Acco Uitgeverij zijn van hoge kwaliteit, praktisch, toegankelijk en persoonlijk. Kijk voor meer informatie op onze website: www.accouitgeverij.nl

     
AMN PO logo  

AMN
Bij AMN geloven we dat ieder mens talent heeft. De kunst is dit talent te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen wij met online testen en toetsen die we baseren op de nieuwste inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en psychometrie. Alle lagen van het onderwijs en het bedrijfsleven maken er al meer dan 20 jaar gebruik van.
Binnen het PO zijn wij aanbieder van de Eindtoets en het product Aansluiting PO-VO.
Kijk voor meer informatie op www.amn.nl of bel naar 026-3557333

     
 a vision route 8 2   A-VISION
Iedere leerling op de juiste plek in het onderwijs, daar staat A-VISION voor. Vanuit die missie ontwikkelen wij innovatieve, adaptieve tests en richten wij ons op onderzoek, advisering en training bij leer- en ontwikkelings-vraagstukken. Wilt u het begeleiden van de leerlingen verder optimaliseren? De leerkracht goed adviseren? Neem alvast een kijkje op www.route8.nl voor onze unieke adaptieve eindtoets ROUTE 8 en intelligentietest ADIT voor groep 6, 7 en 8. 
   

 

logo2x  

B&T
B&T gelooft in de jeugd. En wij geloven in onderwijs dat jongeren helpt hun plek te vinden. Daarom werken wij in het onderwijs. Met, naast en voor u. We brengen teweeg, presteren met passie, vinden de juiste mens voor de juiste plek en (laten) leren met impact. Organisatieadvies, interim-management, werving & selectie, academie en communicatiecollectief. Wij zijn B&T en kijken uit naar onze (volgende) ontmoeting. Meer informatie: www.vbent.org

     
Bazalt   Bazalt, voor uitgaven, expertise en ervaring om samen met jou te werken aan beter onderwijs op de wijze die bij jou past én effect heeft.
     

Logo BoomTestOnderwijs

 

 

Boom test onderwijs
Boom test onderwijs publiceert toetsen, tests, vragenlijsten en boeken voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met ons brede aanbod van kwalitatief hoogwaardige boeken en testmaterialen hopen we u te helpen uw vak nóg beter uit te oefenen. Wij proberen instrumenten te ontwikkelen waarmee we u in staat stellen zo kind- en leerlingvriendelijk mogelijk te toetsen, screenen, diagnosticeren en ondersteunen. Kijk voor meer informatie en ons aanbod op onze website: www.boomtestonderwijs.nl.

     
 iep logo groen rgb  

Bureau ICE
Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend individu zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom al ruim 30 jaar eerlijke toetsen en examens voor onderwijs en overheid. Voor het basisonderwijs maken wij de IEP Eindtoets die inmiddels op één op de drie scholen wordt afgenomen. Daarnaast hebben wij het digitale IEP LVS ontwikkeld waarmee je leerlingen vanaf groep 3 volgt middels het hoofd-hart-handen-principe. Meer informatie vind je op toets.nl/basisonderwijs.

     
Logo Van Bodegom   Bureau van Bodegom
MILS-Leerstrategie onderzoek voor leerlingen
Leren vanuit een boek, zittend op een stoel achter een bureau: het past niet bij ieder kind. Sommige kinderen zitten uren over hun boek gebogen, zonder dat het ze lukt om effectief te leren. Voor hen is het beter om op een andere manier te leren. De MILS helpt onderzoeken welke manier wel past. Want ieder kind is anders. Weet ú welke leerstrategie het best past bij uw leerling?
     
 LogoBuroBruis3  

Buro Bruis
Je wilt dat leerlingen op jouw school tot bloei kunnen komen. Goed onderwijs, heldere leerdoelen waarop je effectief evalueert: dát is waar je naar streeft. Het liefst met zo min mogelijk administratieve last zodat je je echt met de kinderen, hun talenten en onderwijsbehoeften én met de kwaliteit van het onderwijs bezig kunt houden. Buro Bruis ontwikkelt producten om dit mogelijk te maken. 
www.burobruis.nl

     
 ced rgb 2018  

CED-Groep
De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot praktische oplossingen voor actuele vraagstukken. We ontwikkelen inspirerende leermiddelen en geven betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. Uw praktijkkennis verbinden we met onze brede expertise en innovatiekracht. Met de CED-Groep haalt u het beste uit uzelf én uit uw leerlingen. www.cedgroep.nl

     
Logo 50 jaar A4 RGB kleur   Cito
Cito is een kennisorganisatie op het gebied van toetsing. Onze expertise en ervaring zetten wij in om het onderwijs van morgen krachtiger te maken. Vanuit onze drijfveer ‘Gelijke kansen voor iedereen’ ontwikkelen wij objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. Wij bundelen hiervoor onze krachten met het onderwijs, onze klanten en stakeholders.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.cito.nl
     
 Logo CTVE  

College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Vanaf 2018 kent de Centrale Eindtoets van het CvTE twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets op één niveau (geen onderscheid meer in N- en B-niveau) en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Met de adaptieve variant krijgen leerlingen een toets die zich tijdens de afname aanpast aan hun individuele niveau. Een toets op maat, waarmee ieder kind de kans krijgt te laten zien wat het kan. Kom op de IB-dag kennis maken met ons en onze vernieuwde eindtoets.

   

 

Schrijfvriend   De schrijfvriend 
Schrijven zorgt voor een goede verankering van informatie in het geheugen. Goed leren schrijven heeft veel voordelen, zoals o.a. verbetering van taal en de spelling, maar ook het onthouden van lesstof gaat beter als kinderen goed schrijven. Maak daarom van schrijven een waardevol vak en begeleid dit vanaf groep 1 t/m 8! Word je al nieuwsgierig hoe? Bezoek onze stand van De Schrijfvriend op de IB-dag en laat je inspireren! 
     
 Delubas  

Delubas
De missie van Delubas is ‘voor beter onderwijs’, en dat nemen we heel serieus. We zijn continu alert op groepen kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. Bijvoorbeeld: - begaafde leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen; - kinderen die slecht scoren op bepaalde vakgebieden; - zwakke lezers met een zeer lage leesmotivatie. Voor deze kinderen maken we passende materialen die hen motiveren en uitdagen op hún niveau. 

   

 

 Diatoetsen wiebers  

Diatoetsen
Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school.

   

 

 KVG LOGO2 KLEUR 06  

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum ontwikkelt samen met auteurs en andere inhoudelijke specialisten uitgaven waarmee we (aankomende) professionals in het onderwijs ondersteunen in hun werk. In de vorm van digitale producten, tijdschriften, congressen en natuurlijk boeken. Veel intern begeleiders werken met ons product Het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH). Kijk voor meer informatie op: http://vangorcum.nl/onderwijs/

   

 

 HU logo  

Hogeschool Utrecht
Het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) is dé expert op het gebied van passend onderwijs: leren, gedrag en begeleiden.
We zijn een landelijk kennis- en opleidingsinstituut voor docenten in het onderwijs (po, vo/vmbo, mbo en speciaal onderwijs).

   

 

 Instondo  

Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo.nl.

   

 

 Instondo Academy  

Instondo Academy
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo-academy.nl

   

 

 Logo actief leren lezen  

Actief lerem lezen (Kluitman Educatief)
Actief Leren Lezen ® is een nieuwe leesmethode voor groep 3 die is ontwikkeld door leerkrachten. De kracht van de methode is eenvoud: wat hebben leerlingen écht nodig om te leren lezen?
Kluitman Educatief heeft een jarenlange ervaring, en maakt van haar expertise gebruik met haar kinderboekenschrijvers, illustratoren en vele leerkrachten in het basisonderwijs. Ga naar onze stand en laat u voorlichten over deze sprankelende nieuwe leesmethode. www.actieflerenlezen.nl

     
Logo Leeruniek   Leeruniek
Beter zicht op de brede ontwikkeling van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Hoe? Eén onafhankelijk dashboard dat alle relevante gegevens in samenhang analyseerbaar maakt ten behoeve van je onderwijskundig handelen. Nu 2 jaar actief in Nederland en 1 op de 10 scholen heeft zich aangesloten. Voordelen? Minder werkdruk, beter overzicht en diepere inzichten. Leeruniek biedt de basis voor een integraal, data gedreven kwaliteitsbeleid, waarmee de leraar weer de regie heeft.  
     
Logo Leuker.nu  

Leuker.nu
Leuker.nu is een educatieve uitgeverij. Wij maken boeken die je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in je vak met een praktische insteek. Je kent ons vast van o.a. de Knapzak Praktijkgidsen van Eleonoor van Gerven, Het Grote Vindingrijkboek van David van der Kooij en Rekenonderwijs kan anders van Dolf Janson. Neem een kijkje op onze stand voor de nieuwste uitgaven! Of kijk op www.leuker.nu

 

     
Lexima   Lexima
Als je moeite hebt met lezen en schrijven, ervaar je daar iedere dag de belemmeringen van. De nieuwste technologie kan je helpen beter te lezen en te leren. Onze dyslexie-software is bewezen effectief. Onze docenten helpen je graag om daar alles uit te halen. Ontdek wat wij voor jou kunnen doen.
     
Looqin  

Looqin
Met procesgericht kindvolgsysteem Looqin kun je de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar in beeld brengen. Looqin koppelt het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties. Door middel van handvatten zoek je een gerichte oplossing op groepsniveau, met persoonlijke aandacht en oog voor de brede ontwikkeling van elk kind. Zo kan deze naar eigen vermogen, maximaal presteren. Meer info? Kijk op www.looqin.co

     
MuiswerkMagentaEducatiefklein   Muiswerk Educatief
Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s, die leerkrachten in het primair onderwijs helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. Meer informatie vindt u op onze website www.muiswerk.nl
     
Logo Ziezon FC 100   Netwerk Ziezon
Het netwerk Ziezon is hét landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs waarbij alle  consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in Nederland zijn aangesloten. Het netwerk richt zich op het begeleiden van scholen en ouders van leerlingen die gedurende langere tijd een ernstige lichamelijke ziekte hebben of chronisch ziek zijn. Samen met de school zorgt de consulent OZL ervoor dat deze leerlingen het onderwijs krijgen dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte.
     
 Novilo  

Novilo
Novilo Opleidingen is een opleidingscentrum op het gebied van talentontwikkeling en hoogbegaafdheid, actief in Nederland en België. Onze opleidingen en trainingen zijn actueel en direct toepasbaar in de praktijk.

     
Onderwijsmaakjesamen    

Op zoek naar educatief lesmateriaal en inspirerende literatuur? Onderwijs Maak Je Samen is een onderwijsadviesbureau en ontwikkelt als uitgeverij haar eigen educatieve uitgaven. Ontdek vandaag wat ons nascholingsaanbod, maar ook de spellen en boeken voor jou, jouw leerlingen of jouw groep kunnen betekenen. En… neem een gratis prikkelende poster mee! www.onderwijsmaakjesamen.nl 

 

     
PlatformMindset   Platform Mindset
Platform Mindset ziet de groeimindset als de basis van talentontwikkeling en zet zich daarom vol passie in voor het verspreiden van die groeimindset-gedachte. Platform Mindset heeft een breed aanbod van trainingen, die gewaardeerd worden om hun praktische toepasbaarheid en de inspirerende trainers. Platform Mindset geeft daarnaast ook diverse materialen uit die ondersteunen in het ontwikkelen van een groeimindset. Deze zijn in de stand verkrijgbaar. 
     
Rovictwoordmerk paars   Rovict
Rovict is leverancier van ESIS, de SCOL en Burgerschapmeten. Kom kijken naar het nieuwste onderdeel van ESIS: Dashboard Mijn Groep. De leerkracht ziet in één oogopslag de belangrijkste zaken van de groep.
ESIS is voor je school de spin in het web, een kei in koppelingen. Natuurlijk met OSO, Cito, DULT, maar ook met ouderportalen, met MijnPortfolio, met samenwerkingsverbanden. Kom informeren naar de mogelijkheden. Of vraag naar een demo van de SCOL. www.rovict.nl
     
Logo Scala   Scala Leuker Leren
Scala is een zelfstandige uitgeverij met als motto dat leren altijd leuker kan. Scala maakt leuke en leerzame producten over allerlei leergebieden. De uitgeverij richt zich op kinderen vanaf 4 jaar (en hun ouders). Scala geniet een uitstekende reputatie bij leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers. Kinderen oefenen graag met de aantrekkelijke spelletjes die de stof op een uitdagende manier net even anders onder de aandacht van de leerling brengen. 

 

     
Talentenlab   Het TalentenLab helpt je het beste uit jezelf te halen. Als kind, ouder, school, leraar, team of organisatie. Onze coaches, trainers en sprekers zijn gespecialiseerd in (groei)mindset, talentontwikkeling en hoogbegaafdheid. Onze groei- en oplossingsgerichte benadering ondersteunt veranderingsprocessen in de breedste zin van het woord.
     
 Woordhelder2  

Woordhelder
Woordhelder is producent en leverancier van topkwaliteit dyslexiehulpmiddelen voor het onderwijs, bedrijven gerelateerd aan het onderwijs en particulieren. Alle producten hebben hun kwaliteit bewezen op scholen, zowel binnen de klas als daarbuiten, maar zeker ook bij de gebruiker thuis.

     

 ZIEN LOGO

  Zien in de klas
ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau. Onze missie is het gelukkig ZIEN van de gehele klas. De basis hiervoor is een goede relatie tussen de leraar en de leerlingen. Wij richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Samen kijken we naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning. Handelingsgericht- en oplossingsgericht werken staan bij ons centraal.
 
     

 De IB-conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Cedeo                CPION fc