Sjef Drummen

Onderwijs, maar dan anders

Agora onderwijs: Gepersonaliseerd Leren in Vrijheid  

“but to live outside the law, you must be honest” (Bob Dylan)

Leren moet altijd betekenisvol zijn voor de lerende. Deze moet autonoom zijn in zijn leerproces. Daarom kent Agora geen schoolvakken, leesmethodes, lesroosters, toetsen, leraren voor de klas, klassen, klaslokalen etc....

Een heterogene leefgemeenschap van 11- tot 18-jarigen, van vmbo tot en met gymnasium en diplomagarantie. Leerlingen leren vanuit hun gepersonaliseerde leerplek. Een onderwijsbenadering (geen concept!), die wetenschappelijke en evidence based-inzichten combineert, vanuit het uitgangspunt dat we alleen nog doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen ontdekken vrij de wereld middels een supergestructureerde analyse van hun leerproces. Daarvoor is een totaal andere organisatie nodig. De Agoriaanse Meesters hebben al vier jaar lang minimaal 2 uur overleg als team .... per dag!

Sjef Drummen
 
  

Sjef (1953) kan terugkijken op 40 jaar fulltime onderwijservaring als docent, middenmanagement en schoolleiderschap. Hij is beeldend kunstenaar. Vanuit zijn kunstenaarschap heeft hij een andere perceptie van de werkelijkheid. Kunstenaars werken procesmatig en krijgen energie in het onderzoek van het onbekende en hebben hun verbeeldingskracht als motor. Onzekerheid is de basis van elk artistiek proces. Dat staat haaks op de overgestructureerde benadering van het onderwijs. In 2007 startte Niekée in Roermond. Een VO-school die sinds die tijd overladen is met prijzen. Zowel architectonisch als onderwijskundig. In 2013 werd gestart met de meest baanbrekende onderwijsbenadering van Nederland en zelfs daarbuiten, Agora. Alle ogenschijnlijke onderwijszekerheden zijn verlaten. Sjef gaat met zijn school back to the future. Het leren 0.0. Leren ontdaan van 200 jaar opgebouwde geïnstitutionaliseerde onzin.