René Peeters

Passend onderwijs lukt niet alleen

De zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s.

Om te komen tot een gezamenlijk kader van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt, is René Peeters aangesteld als nationaal kwartiermaker passend onderwijs, zorg en jeugd. Hij deelt zijn ervaringen in deze lezing.

Peeters
 
  

 

 

Landelijk kwartiermaker onderwijs, zorg en jeugd René Peeters was eerder als wethouder in Almere verantwoordelijk voor o.m. het onderwijs- en jeugdbeleid. Hij was en is werkzaam in het onderwijsbestuur Innovatie kinderopvang-basisonderwijs, de Raad van Toezicht Opvoeden.nl, de Raad van Advies Onderwijsinspectie en sinds juni voorzitter hoofdbestuur Humanitas.