Eliane Segers

Digitale middelen in het leesonderwijs

Ik zal in mijn lezing ingaan op hoe technologie van invloed is op hoe kinderen geletterd raken, te beginnen in de thuisomgeving en later op school. En hoe kinderen die achterblijven ermee geholpen kunnen worden. Daarna zal ik doorgaan op de rol van technologie bij gevorderd lezen. Hoe beïnvloedt technologie het leesgedrag, wat zijn positieve en negatieve aspecten, en ook weer: hoe kunnen kinderen die hier moeite mee hebben geholpen worden.

Foto low res         

Eliane Segers is hoogleraar Leren & Technologie aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar Lezen & Digitale Media aan de vakgroep Instructietechnologie van de Unversiteit Twente, vanwege Stichting Lezen. Haar onderzoek richt zich o.a. op leren, en leerproblemen, en hoe technologie hierin een ondersteunende rol kan spelen.